Bel ons voor een afspraak030 22 50 910

Deel deze pagina

Online privacy statement 

Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.       

Wanneer verzamelt het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis online persoonsgegevens?

Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis verzamelt online persoonsgegevens wanneer:

  • U zich abonneert op de nieuwsbrief
  • U via de website een vraag stelt of contact met ons opneemt
  • U zich via de website aanmeldt voor evenementen en/of activiteiten

Waarvoor gebruikt het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis de verzamelde persoonsgegevens?  

Alle bovengenoemde gegevens kunnen worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van dienstverlening, activiteiten en/of ter vergroting van ons contactenbestand.

Indien u een zakelijke relatie heeft of krijgt met het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis verwerken wij uw gegevens ook ten behoeve van onze (financiële) administratie.

Afmelden

Indien u geen prijs stelt op deze informatie en/of niet wilt dat het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis uw gegevens gebruikt ten behoeve van bovenstaande punten, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden. Om u af te melden kunt u gebruikmaken van de afmeldlink in het e-mailbericht of het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis hiervan schriftelijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar infoantispam@ln.ornomrednaxela of een brief te sturen naar Alexander Monro Borstkankerziekenhuis, afd. Communicatie, Postbus 181, 3720 AD Bilthoven. 

Bewaartermijn

Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis verkoopt uw gegevens niet

Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software experts). Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met online verkregen persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veiligheid

Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links/verwijzingen

Op de website van het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis zijn een aantal links en verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis draagt geen verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Wij raden u aan het privacy statement van de betreffende website te lezen.

Cookiebeleid

De Alexander Monro Borstkankerziekenhuis website plaatst cookies. Lees hier meer informatie over deze cookies.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht deze online privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Maak een afspraakBel ons op 030 22 50 910