Bel ons voor een afspraak030 22 50 910

Deel deze pagina

Voorbereiding behandeling

Operaties zijn minder belastend dankzij een grondige voorbereiding. Voorafgaand aan een operatie doen wij indien nodig aanvullend onderzoek met bijvoorbeeld onze eigen 3 Tesla MRI-scanner (geen wachttijd!). De anesthesioloog zal extra tijd besteden aan lichamelijk onderzoek en het informeren naar uw conditie om deze zo goed mogelijk te kunnen inschatten. Ook neemt de anesthesioloog deel aan het multidisciplinair overleg om zo vroegtijdig eventuele problemen en pijnklachten in kaart te brengen. Dat zorgt ervoor dat de operatie veilig, maar ook minder belastend is voor de patiënt.


Off-label voorschrijven van medicatie 

Wat is off-label voorschrijven van medicatie?
Wanneer een geneesmiddel op de markt is toegelaten ziet men in de praktijk dat het geneesmiddel ook voor andere indicaties, in andere doseringen, gedurende een andere behandelduur, op een andere toedieningsplaats, in andere patiëntenpopulaties en/of tegen adviezen over contra-indicaties in worden toegepast, dan in de officiele registratie is opgenomen (Epstein et al. 2012). Dit noemt men “Off-label gebruik”. (Bron: NVA Richtlijn “Off-label gebruik in de anesthesiologie”). 
 
Off-label voorschrijven van medicatie in het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis. 
In het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis wordt binnen de anesthesie in principe geen medicatie off-label voorgeschreven. Wanneer er wel off-label medicatie wordt voorgeschreven, gebeurt dit op de wijze zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de NVA Richtlijn “Off-label gebruik in de anesthesiologie”. Lees hier hoofdstuk 3 van deze richtlijn. 
 
In samenwerking met het Radboudumc voert het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis in het kader van multimodale pijnbehandeling een studie uit naar het intraveneus gebruik van lidocaïne. Deze studie is voorafgaand aan de start getoetst door een medisch ethische commissie. Wanneer een patiënt deelneemt aan deze studie moet hij/zij hier altijd voorafgaand aan deelname schriftelijk toestemming voor geven.

Ik was erg bang. Gelukkig namen ze uitgebreid de tijd om me op m’n gemak te stellen en legden ze precies uit wat er ging gebeuren.


Patiënt Alexander Monro Borstkankerziekenhuis

Als broer maak je je zorgen en wil je van alles weten. Door de grondige voorbereiding wisten we van te voren wat we konden verwachten. Ik kon op de site trouwens ook nog veel nuttige informatie vinden.

Broer van patiënt Alexander Monro Borstkankerziekenhuis

Ik had gehoord dat je last kunt krijgen van de verwijderde lymfeklieren in de oksel. Dankzij de schildwachtklierprocedure hebben ze de ingreep erg beperkt kunnen houden. Ik ben blij met het resultaat.

Patiënt Alexander Monro Borstkankerziekenhuis

 

 

Maak een afspraakBel ons op 030 22 50 910